Optimaal resultaat bereikt een organisatie op lange termijn alleen door een duidelijke balans te realiseren tussen bedrijfsdoelstellingen, projecten/processen en mensen & middelen.

Een triviaal statement op het eerste gezicht, maar de praktijk heeft me vaak genoeg laten zien dat het blijkbaar nog niet zo eenvoudig is.

Mijnsinziens dienen alle werkzaamheden binnen een organisatie dan ook gelardeerd te zijn met de volgende benadering;

Haal meer uit de middelen & mensen door de bestaande samenhang en prestatieniveaus van de elementen goed te begrijpen (het grotere plaatje). Definieer vervolgens een doelstelling voor het gewenste niveau van samenhang en het gewenste prestatieniveau. En voer deze verbetering autonoom of als expliciet onderdeel van een project of het operationele proces daar waar mogelijk door.