Een aantal van de projecten die inzicht geven in mijn profiel:

Interim Manager Network Operations – Tiscali (huidige Telfort Internet)
In een turbulente periode, waarbij Tiscali is overgenomen door KPN, ad interim verantwoordelijkheid voor de Network Operations afdeling. De belangrijkste aandachtspunten, naast het regulier up and running houden van het netwerk: inzichtelijk maken en standaardisatie van operationele processen, wegwerken van achterstallig ‘onderhoud’ ten aanzien van de HR aspecten binnen het team (o.a. opleidingsplan & persoonlijk ontwikkelingsplan, herdefinitie rollen/verantwoordelijkheden), begeleiden van integratie/migratieprojecten tengevolge van KPN overname.

Strategisch Marketing Advies – Ambient Systems
Een snelgroeiende Spin-off van de Universiteit Twente ondersteunen bij het vormgeven van hun marketing strategie. Dit zou de basis moeten vormen voor hun verdere groeiplannen en eventueel het daaraan gerelateerd aantrekken van vreemd kapitaal. Allereerst: is een uitgebreid marktonderzoek gedaan naar de verschillende spelers op de wereldmarkt, zijn de mogelijke toepassingsgebieden van hun technologische oplossingen in kaart gebracht en is een bedrijfsanalyse uitgevoerd. Daarna is deze informatie volgens een relatief standaard stappenplan tegen elkaar afgezet (o.a. SWOT, portfolio analyse), is een aantal strategische opties gedefinieerd en is op basis van een aantal keuze criteria een strategisch keuze geadviseerd.

Introductie productgroep Reizend Specificeren – NS OV-Chipkaart
Verantwoordelijk voor de definitie, marktpositionering, implementatie en marktintroductie van een nieuwe productgroep (NS RailEasy) ten tijde van de Pilot fase van de OV-chipkaart in Rotterdam. De uitdaging was binnen het bestaande NS productaanbod (en daarmee de gevestigde organisatie) een positie te verwerven voor een nieuwe ‘reizend specificeren’ productgroep die uiteindelijk de basis zal vormen voor een groot aantal reizen dat in de toekomst met de OV-chipkaart zal worden gemaakt. Aspecten als marktonderzoek, productpositionering, productportfolio en omzetsubstitutie waren van belang, maar uiteindelijk moest het ook technisch en fysiek binnen een zeer korte tijd in een Pilot aangeboden kunnen worden. Project Management was daarmee ook een onmisbare component.

Business Process Management, advies & productontwikkeling – KPN, NS, TCI
Business analyse bij verschillende klanten met als doelstelling: praktische toepassingsgebieden te de identificeren voor toepassing van een Business Proces Management oplossing. Vervolgens definiëren, ontwikkelen en implementeren van Proofs of Concept op basis van de voor die organisatie meest gewenste BPM oplossing (bv. Staffware, Savion, Flower).

Change Management Breedband 2000 – KPN
Binnen de Design Office van een grootschalig breedband programma (o.a. ontsluiting Local Loop en ontwikkeling MxStream) verantwoordelijk voor het aannemen van wijzigingsverzoeken (RFCs), toetsing hiervan tegen de base line requirements en het (laten) uitvoeren van de impact analyses. Parallel daaraan de verschillende RFCs periodiek met beslissers in de Change Advisory Board behandelen en prioriteren. Bij acceptatie zorg dragen voor de start van de ontwikkeling/uitvoer.

Procesontwikkeling t.b.v. implementatie MVNO Gateway – O2 (huidige Telfort)
Definitie, ontwikkeling en implementatie van nieuwe of gewijzigde fulfilment- en billingprocessen ten gevolge van de implementatie en vervanging van een MVNO Gateway.

Systeem Integratie t.b.v. nieuwe diensten – KPN
Begeleiden van testen en implementatie van nieuwe functionaliteit opgeleverd door verschillende systeemleveranciers, benodigd voor (de door opta verordende) diensten als Nummerportabiliteit en Carrier PreSelectien.